Hvilke personopplysninger samler vi inn?
Personopplysning er en opplysning som knyttes til deg som person som for eksempel navn, adresse, telefonnummer, e-post, bilde, fødselsdato, fødselsnummer, kontonummer.

Vi behandler eller lagrer ikke sensitive opplysninger.

Hvem er behandlingsansvarlig?
Transportsentralen Lillestrøm SA, Prost Stabels vei 10,2019 Skedsmokorset er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger.

Hva brukes opplysningene til?
TSL behandler personopplysninger om deg for å kunne oppfylle det forholdet vi har etablert med deg:

  • Kunder og potensielle kunder:
    De opplysninger vi har registrert om deg er begrenset til navn, stilling, e-postadresse, adresse og telefonnummer. Hensikten er å kunne følge opp ditt kundeforhold hos oss.
  • Bileier og potensielle bileiere:
    De opplysninger vi har registrert om deg er navn, adresse, telefonnummer, e-post, bilnummer, bilde, fødselsdato, fødselsnummer, kontonummer. Hensikten er å kunne følge opp ditt medlemsforhold hos oss.

Leveres opplysningene ut til andre?
Personopplysninger behandles hos våre leverandører men skjer kun på vegne av TSL og blir ikke brukt til andre formål.

Frivillig samtykke
Det er frivillig å gi samtykke i behandling av personopplysninger. Uten samtykke vil TSL ikke være i stand til å kunne utføre de tjenester som vi tilbyr.

Dine rettigheter
Som medlem og kunde i TSL har du rett til innsyn i vår behandling av dine opplysninger. Har du spørsmål om behandling av personopplysningene, eller ønsker innsyn eller ønsker å trekke ditt samtykke er det bare å kontakte oss.

Hvor lenge lagrer vi opplysningene om deg?
Når du ikke lenger er kunde eller medlem i TSL vil vi avslutte ditt forhold til oss. Avsluttede forhold slettes fra systemene våre når likningslovens krav til rapportering opphører etter ti år. Et avsluttet medlems-/kundeforhold slettes ikke dersom avdekking av straffbar handling eller rettstvist pågår.

Trekke samtykke
Du kan når som helst trekke ditt samtykke om behandling av personopplysninger.

Informasjonskapsler (cookies)
Når du besøker vår hjemmeside, vil nettleseren din laste ned informasjonskapsler ("cookies"). Dette er små tekstfiler som utveksles mellom nettleseren din og vårt nettsted og som brukes for å få nettstedet til å fungere best mulig.

Som nettbruker kan du velge å avvise lagring og bruk av informasjonskapsler ("cookies"). Vi anbefaler Post- og teletilsynets nettsted nettvett.no for beskrivelse av hvordan du kan akseptere eller avvise informasjonskapsler ("cookies").

Det er CoreTrek AS som leverer publiseringsverktøyet CorePublish for vårt nettsted og som står for teknisk utvikling, drift og vedlikehold. CorePublish benytter følgende informasjonskapsler:
·    For å få publiseringsløsningen til å fungere: Kapselen CorePublishSession. Dette er en «sesjons-cookie» som fjernes fra datamaskinen når brukeren lukker nettleseren. Denne cookie-en har en referanse-ID til en sesjonsfil på webserveren. Sesjonsfilen vil for anonyme brukere inneholde ikke-personlige data, men kan på enkelte nettløsninger bli brukt til å mellomlagre eksempelvis skjemadata og søketekster mellom sidevisninger. Sesjonsfilen slettes automatisk senest 15 minutter etter at brukeren har lukket nettleseren eller vært inaktiv, og lagres således ikke permanent. Kun systemadministratorer har tilgang til disse sesjonsfilene. 
·    For å identifisere hvilken type enhet og nettleser du bruker: Kapselen Ctdevicecachekey. Kapselen har en varighet på en uke og gjør det mulig for vår nettside å presentere innhold til riktig type enhet (PC, mobil, nettbrett, etc.) Denne informasjonskapselen inneholder ikke personlige data.

HTTPS og sikker overføring
Nettstedet vårt bruker kryptering med HTTPS. Hvis du vil forsikre deg om at en side er kryptert vil det stå «https» i stedet for bare «http» i nettleserens adressefelt. De fleste nettlesere vil også vise en hengelås.

Formålet med kryptering er å sikre en trygg datakommunikasjon mellom server (vårt nettsted) og klient (din datamaskin). Dette inkluderer et digitalt sertifikat som skal bevise at nettstedet og dets avsender er ekte.

Deling
Vi har lagt inn muligheten for å videresende artikler i e-post og dele artikler i sosiale medier. E-postadresser som brukes til å videresende artikler logges ikke. Videre håndtering av data som deles i sosiale medier reguleres av din avtale med det aktuelle nettsamfunnet.

Statistikk og logg
Når du besøker vårt nettsted vil det bli lagret informasjon i en statistikkdatabase. Det lagres informasjon om hvilke sider du har besøkende har besøkt i en rådata-tabell. Det lagres ikke persondata. Denne informasjonen blir i neste omgang benyttet til å generere statistikk for antall sidevisninger per objekt (menypunkt, artikkel, fil), per server og per søkeord. Alle data i rådatatabellen blir slettet etter 2 dager og den gjenværende statistikken inneholder bare oppsummerte data som ikke kan brukes til å identifisere den enkelte besøkende.

Vi benytter også Google Analytics til å lagre besøksdata. IP-adresser lagres ikke og det er ikke mulig for oss å knytte besøksstatistikk opp mot den enkelte besøkende. Besøksstatistikken er kun tilgjengelig for web-redaksjonen og IT-avdelingen i vårt selskap.

Vi lagrer «user agent», IP-adresse og hvilken side den besøkende har besøkt i webserverens logger. Disse loggene blir utelukkende brukt til arbeid rundt feilsøking og sikkerhet, og ingen data blir trukket ut eller brukt fra disse loggene. Loggene slettes etter et gitt intervall (normalt 4 uker). Kun administratorer av webserveren (drift) har tilgang til disse.

Påloggingsforsøk
Alle pålogginger logges i en egen databasetabell. Hensikten er både å kunne oppdage mislykkede påloggingsforsøk, oppdage og stoppe forsøk på innbrudd og å kunne se når og om en bruker sist logget seg på. 
 Påloggingstabellen lagrer følgende data: 
·    Brukernavn
·    Dato og tidspunkt for pålogging 
·    Hvilken URL som ble benyttet ved pålogging
·    Hvis aktivert: Brukerens IP-adresse (som standard avslått)
·    Hvis aktivert: Brukerens «user agent» (nettleser) (som standard avslått)

Endringer
Dersom det skjer endringer i regelverket om behandling av personvernreglene vil endringen skje her.

Spørsmål og tilbakemeldinger
Vi tar imot henvendelser og spørsmål knyttet til vår personvernpolicy. Ta kontakt med oss til Transportsentralen Lillestrøm SA, Postboks 12, 2021 Skedsmokorset.