Dag Ove Aksland - Styreleder

Terje Nyork - Styremedlem

Marius Andresen - Styremedlem

Rolf Gauterud -  Styremedlem

Eva K. Rognerud-Merli -  Styremedlem 

Per Otto Fossum -  Styremedlem

Rune Ringkilen - Varamedlem

Morten Onsum - Varamedlem