Tradisjon for transport

TSL har en historie som går helt tilbake til 1948. Gjennom mange tiår har vi utviklet hele virksomheten vår i takt med et marked i stadig endring.

Vi tilbyr i dag alle typer transport – fra forefallende enkeltoppdrag til langsiktige, faste avtaler. Vi dekker hele kjeden - fra forespørsler, rådgivning og kartlegging av behov til planlegging, utførelse, rapportering og dokumentasjon til næringslivet i vårt distrikt. Det gjør oss til en naturlig totalleverandør og komplett transportpartner.  Det har resultert i gode relasjoner til mange kunder i ulike bransjer.

Vårt mål er å alltid holde oss oppdaterte på alle områder i forhold til nye kvalitetskrav, både fra bransjen, kunder og myndigheter. Det resulterer i stadig nye og bedre løsninger blant annet med hensyn til effektivitet, sikkerhet og miljø.

Veien til suksess

Næringslivet endrer seg i takt med samfunnsutviklingen. Derfor forsøker vi i TSL alltid å være i forkant på kompetanse og teknologi. Evnen til å omstille oss og tilpasse vår virksomhet etter krav og behov har alle år vært viktige skritt på veien til suksess.

Vi har fokus på rasjonell og optimalisert transport. Fordi vi tenker helhetlig i alt vi gjør, kan vi tilby løsninger som er mer effektive, miljøvennlige og økonomiske. Det skaper trygghet og forutsigbarhet både for kunder og leverandører.

Gjennom en naturlig og fornuftig vekst, skal vi både befeste og fortsatt styrke vår posisjon på våre markedsområder. Målet er å etablere langsiktige relasjoner med kunder og bileiere basert på gode transportløsninger og gunstige driftsvilkår.

Foretrukket av flere

Vi er en dyktig transportør som får jobben gjort på en sikker, kostnadseffektiv og miljøvennlig måte. Det er fordi vi vektlegger profesjonalitet og kvalitet i alt vi gjør – uansett kundesegment eller transporttype.

Målet vårt er å bidra til en enklere, mer effektiv og forutsigbar hverdag. Derfor er TSL foretrukket av flere ledende aktører i ulike deler av næringslivet. At de fleste av våre kunder har vært med oss i lang tid er nettopp et bevis på at de er fornøyde med våre tjenester.

Vi er medlem av:

tsltsl