Historikk

Transportsentralen Lillestrøm har en lang historie. Her ser dere noen av våre viktigste hendelser:

1948

Den spede begynnelse

Den spede begynnelse hvor bileierne slo seg sammen i Lillestrøm. Det første kontoret lå i...
Les mer

1948

 

 

1951

Den offisielle etableringen

Den offisielle starten var vedtaket om etablering av Transportformidlingssentralen (TFS) for...
Les mer

1951

Etter pålegg fra samferdselsmyndighetene måtte enhver kommune, sørge for at det ble etablert et transportkontor i sin kommune. 

1955

Flytter til nye lokaler

I 1955 flyttet TFS, avd Lillestrøm til nye lokaler i Gjerdrumsgaten i Lillestrøm.
Les mer

1955

Brukte kontormøbler ble kjøpt av en annen utflyttet transportsentral.

1959

Kjøper egen tomt

TFS kjøper en tomt av Skedsmo kommune på "Mosasvingen». Kommunen ved ordfører Kristian...
Les mer

1959

TFS starter med drift av bensinstasjon etter avtale med BP, man bygget en kafe og bygget et stort utleiebygg for bilverksteder og forretninger, samt kontorer og kontrollhaller for "Biltilsynet".

1961

Driften av bensinstasjonen overdras til BP

1961

1981

Containervirksomhet

Starter containervirksomhet høsten 1981.
Les mer

1981

Denne virksomheten vokser stort utover på 80-tallet, fra 125 containere og 3 biler i 1981 til over 450 container og 9-10 biler i 1990. 

1983

TL flytter

I og med beslutning om salget av eiendommen på Mosasvingen flytter TL inn i leide lokaler på...
Les mer

1983

Her ble TL fram til mars 1988. 

1985

Transportsentralen Lillestrøm AL etableres

Transportsentralen Lillestrøm AL (benevnt TL fram til 2003) ble stiftet i 1984 med en...
Les mer

1985

Det var 115 andelseiere i selskapet med til sammen ca 140 biler, og med dette ble TL formelt sett et registrert selskap.

1987

TL eiendom stiftes

I 1987 ble TL Eiendom AS stiftet.
Les mer

1987

Man fikk kjøpt tomt i Brånåsdalen og planene ble lagt for flytting dit.

1990

Nye lokaler

2.januar 1990 var vi på plass i nye lokaler i Prost Stabels vei 10.
Les mer

1990

Med stor vaskehall, kantine og tidsriktige kontorer med god plass for det behov man hadde da.

1990

Containervirksomhet overdras

Containervirksomheten overdras til firmaet Gårdpass AS med fortsatt transportavtale med TL.

1990

1993

Tippbil

I årene 1993 til 1997 var TL den desidert største aktøren på tippbilmarkedet i Norge.
Les mer

1993

Skanska var den største kunden, og anlegg som Gardermobanen, nytt Sinsenkryss, Maridalskrysset, Storokrysset, P-hus Rikshospitalet og Coca Cola (for NCC) var store jobber disse årene. 

1995

Termodistribusjon

TSL inngikk avtale med Narvesen Engros (i dag Engrospartner) om termodistribusjon.
Les mer

1995

Dette skulle vise seg å få en avgjørende betydning for TLs videre vekst. Man var nå inne i et helt nytt markedssegment som skulle vokse til å bli TLs største virksomhetsområde utover på 2000-tallet.

2003

Oppkjøp av Lastebilsentralen

Oppkjøp av LBS. Alle bileiere blir med som andelseiere i TSL.

2003

2008

Kjøper nabotomten

TSL kjøper nabotomten Prost Stabels vei 8

2008

2011

Inngår avtale med Coop

Avtale med Coop med ansvar for distribusjon i nordre Akershus, Hedmark og Oppland.

2011

2014

Det store anleggsåret

2014 ble det store anleggsåret for TSL siden toppårene på slutten av 90-tallet.
Les mer

2014

E6-utbyggingen ble tatt over av Hæhre og TSL fikk jobben. På det meste hadde man over 60 biler i aktivitet på anleggene ved Minnesund sommeren 2014.

2014

Egen terminal

Sommeren 2014 flyttet TSL Logistikk til egen terminal på Økern Torg.

2014

2017

Flyttet til ny terminal

I 2017 flyttet TSL Logistikk inn i ny terminal på Lindeberg i Sørum kommune.

2017

2018

TSL 70 år

TSL fyller 70 år i 2018.

2018

Transportsentralen Lillestrøm SA

  Prost Stabels vei 10
2019 Skedsmokorset
  Postboks 12
2021 Skedsmokorset
  64 83 56 00
  ekspedisjon@tsl.no