Som følge av situasjonen rundt koronaviruset, ønsker vi å informere om at Transportsentralen Lillestrøm SA som hovedregel forholder seg til de råd og anbefalinger som til enhver tid gis fra Folkehelseinstituttet (Folkehelseinstituttets anbefalinger), Utenriksdepartementet (UD sine reiseråd) og Næringslivets Sikkerhetsråd (Råd til næringslivet).

Vi vurderer p.t. risikonen som svært lav for at situasjonen vil føre til stopp av våre leveranser til kunder. Vi er ikke kjent med at manglende leveranser eller enkeltleverandører vil kunne påføre stopp i vår produksjon.

For å opprettholde denne statusen har bedriften innført en rekke tiltak knyttet til våre forettningsadresser og administrativt personell. Ledelsen vurderer fortløpende behov for opp- eller nedskalering av tiltak i bedriften.

Vi er klar over at enkelte kunder har behov for tiltak som går utover anbefalinger gitt av offentlige myndigheter. I de tilfeller ber vi deg ta kontakt din kundekontakt for å informere og kvalitetssikre at TSL er informert og i stand til å etterleve disse retningslinjene. 

Ved andre spørsmål er du hjertelig velkommen til å kontakte din kontaktperson, Daglig Leder eller undertegnede.  

Med hilsen

 
Thomas Nilsen, Kvalitetssjef
thon@tsl.no, tlf: 90916263