Den nye korrigeringen er beregnet på bakgrunn av drivstoff sin andel av bileiers totale kostander, og kostnadsøkningen på drivstoff fra årsskiftet. Dette gjør at det er differensiering mellom de ulike bilgruppene.

Økningen i de ulike gruppen er slik:

Varebil                                 2,5%

Skapbil                                 5,1%

Kranbil                                 4,0%

Tipp/asfalt/krok                 6,4%

Overnevnte tillegg fra 20. juni er i tillegg til justeringen på 6,1% som ble gjort flatt på alle bilgrupper 14. mars.  

 

Vi ber om forståelse for behovet for å justere våre priser, som er skapt av sterkt økende drivstoffpriser etter konflikten mellom Russland og Ukraina.  

NB! Mot slutten av juli vil det publiseres ny SSB kostnadsindeks for lastebiltransport, som vil hensynta endringer på flere kostnadselementer. TSL vil vurdere behovet for ytterligere korrigering når den nye indeksen er publisert.

Nøl ikke med å ta kontakt dersom noe er uklart eller ved ønske om ytterligere informasjon.