SL er stolt over å ha blitt sertifisert og vil være sitt miljø bevisst. Du som kunde skal ikke være i tvil om at vi tenker miljø hver dag. 

 Ditt miljø, vårt fokus

Hvorfor gjør vi dette? 

TSL har med sin størrelse en omfattende påvirkning på det ytre miljøet. Med vår betydelige størrelse følger også et stort ansvar. Miljøtårnsertifiseringen er en god måte for TSL å dokumentere vår miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Gjennom sertifiseringen har bedriften fått et bevist fokus på kontinuerlig forbedring, som igjen fører til at konkrete og bærekraftige tiltak iverksettes. Vi har tro på at dokumentert miljøledelse skaper konkurransefortrinn, da miljøsertifisering stadig oftere etterspørres eller foretrekkes i transportmarkedet. I enkelte tilfeller er det et direkte krav fra kunden, enten det er oppdrag for stat, kommune eller ansvarsfulle bedrifter.