Transportsentralen Lillestrøm SA konsern har gjennom sin daglige drift påvirkning på miljøet, derfor prioriterer vi høyt arbeidet med å redusere selskapets miljømessige fotavtrykk. 

FNs bærekraftsmål, som trådte i kraft 1. januar 2016, fungerer som et veikart for mange bedrifters strategier på miljø- og samfunnsansvar. Samme år iverksatte Lillestrøm kommune sin handlingsplan for å virkelig sette miljøet i fokus her i Lillestrøm. For å nå disse målene er vi avhengig av å ta et kollektivt ansvar, og konkret handling fra oss i næringslivet. Vi i Transportsentralen Lillestrøm ville være med å bidra, og har nå i flere år jobbet aktivt for å forbedre oss i tråd med å jobbe målrettet med bærekraft.

Vår første helelektriske lastebil
Vi fikk nylig levert Lillestrøm Kommunes første helelektriske lastebil. Se filmen her!
(artikkelen fortsetter under filmen)

 

 

Miljøfyrtårn-sertifisert bedrift
Gjennom vår Miljøfyrtårn-sertifisering har vi også fått nye konkrete verktøy for å gjennomføre effektive miljøforbedringer innen områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk og innkjøp. 

Vi jobber kontinuerlig med en rekke satsingsområder opprettholde vår sertifisering, og også strekke oss enda litt lenger. 

Vi kan kort nevne noen eksempler:

  • Fokus på teknologiutvikling som gjelder alle våre virksomhetsområder.
  • Fortløpende påvirke våre medlemmer til å anskaffe biler og utstyr med nyere og grønnere teknologi, som bidrar til lavere utslipp.
  • Gjennom kvalitetssikret innkjøpsarbeid benytter vi miljømerkede produkter i størst mulig grad.
  • Vi skal tenke nytt og fremtidsrettet, men samtidig opprettholde kvalitet og lang levetid på våre produkter, tjenester og kjøretøy.
  • Vi arbeider med å minimere avfall som oppstår igjennom vårt virke i alle avdelinger. 
  • Avfall gjenvinnes og kildesorteres og på riktig måte.  
  • Vi har rutiner for å kontrollere og overholde alle krav regulert av lov eller forskrifter, i tillegg til nye oppgaver i kraft av våre sertifiseringer.
  • Vi avholder jevnlig ulike kurs for våre medlemmer, hvor fokus på forbruk som gir god økonomi og lavere utslipp står sentralt.
  • Vi disponerer eget vaskeanlegg for biler og materiell, utstyr med oljeutskiller og miljømerkede rengjøringsmidler.  
  • Vi er lydhøre og omstillingsdyktige for gode forslag og innspill knyttet til en renere, grønnere og mer bærekraftig drift. 

Tips fra kunder og publikum på miljø og bærekraftstiltak kan rettes til:  adm@tsl.no

Miljøfyrtårn