TSL har flere bileiere i ulike bilsegmenter som er er godkjente lærebedrifter. Ta kontakt dersom du vurderer eller har ønsker om å  bli yrkessjåfør. Vi bistår både lærlingkandidater og bileiere med å inngå lærlingavtaler.

Flere av våre bileiere er også åpne for utplasseringselever.

Nøl ikk med å ta kontakt dersom dette er interessant. 

Kontaktperson i TSL er:

Thomas Nilsen, tlf 90916263 mail:thon@tsl.no