Rundt årtusenskiftet gikk utviklingen innen bransjen raskt i retning av mer spesialisering. I likhet med markedene for kranbil og distribusjon, opplevde vi en betydelig økning i behovet for håndtering og transport av ulike typer avfall. 

Få ledd i den moderne samfunnsutviklingen har generert flere nye transportbehov enn nettopp fokuset på miljø. Med strengere krav til kildesortering og større grad av gjenvinning, er det hele tiden behov for sikrere og mer effektive løsninger for avfallstransport.

TSL har i dag en moderne bilpark som inneholder både krokbiler og andre spesialbiler med tilhørende utstyr. Det gir oss stor kapasitet og fleksibilitet til å utføre ulike typer avfallstransport og andre krevende spesialoppdrag.

Spesialbiltransport
• Liftdumpere
• Krokbiler for standard krokmateriell
• Flak til alle formål
• Fra mindre 2-akslede biler til vogntog
• Transport med dispensasjon og følgebil

Har du behov for et oppdrag eller andre spørsmål, kontakt kjørekontoret: tlf. 64 83 56 00 eller send e-post til ekspedisjon@tsl.no