Med en bilpark som rommer både større semitrailere og mindre varebiler, håndterer vi alt fra totale distribusjonsavtaler til ekstra oppdrag på kort varsel.

Med totalt rundt 80 moderne termobiler, er TSL i dag en av Norges største innen lokal matvaredistribusjon. Vi distribuerer matvarer over hele landet - også i eget ruteopplegg.

Alle bileiere tilknyttet TSL er godkjent av Mattilsynet for transport av matvarer. Våre termobiler har 1-3 temperatursoner. De fleste bilene har systemer for temperaturlogging - flere i kombinasjon med mobil ordrekommunikasjon. Det gir oss full kontroll på bilenes tilgjengelighet, vareinnhold og temperatur via vårt datasystem.

Har du behov for et oppdrag eller andre spørsmål, kontakt kjørekontoret: tlf 64 83 56 00 eller send e-post til ekspedisjon@tsl.no.

ChristopherChristopher Mjølund
Transportkonsulent Termo
Mobil: 406 00 929
E-post: christopher@tsl.no