Vi er i dag en av distriktets ledende innen denne sektoren, og deltar i store utbyggingsprosjekter - blant annet anleggsarbeid på OSL samt større bygge- og veiprosjekter i Østlandsområdet.

Våre produkter omfatter alt fra én tippbil med sjåfør som hjelper til «i grøfta», til store masseforflyttingsjobber.

Vi har egne fagfolk som bistår kundene med alt fra planlegging og tilrettelegging til kontroll og oppfølging.

asfalt

Innen asfalttransport har det vært en utvikling mot mer spesialisert materiell. TSL leverer i dag alle typer transportenheter til denne bransjen. Vi frakter overskuddsmasser til egnede fyllplasser - for rene eller lett forurensede masser. Vi skaffer også rene masser for oppfylling, stein eller leire. I tillegg tilbyr vi leveranse av grus og stein fra våre samarbeidspartnere.

 

Felles telefonnummer til avdelingen er 400 05 557 og felles mailadresse er: anlegg@tsl.no

 

Jan Erik Stensrud

Jan Erik Stensrud
Transportkonsulent anlegg/tipp
Mobil: 919 13 858

Ane

 

 

 

Ane Sørlund
Transportkonsulent asfalt
Mobil: 924 17 469

Bilde av Anders Pettersen

Anders Pettersen 
Transportkonsulent anlegg
Mobil: 930 18 886