Felles for alle våre tjenester er at vi har høy kompetanse innen både transportstyring/-rådgivning og utførelse. Du kan trygt spørre oss om råd til ditt kranoppdrag! Kjørekontoret: 64 83 56 00 eller ekspedisjon@tsl.no 

Selv om kranbilene fortsatt brukes til lasting og lossing av mindre enkeltkolli, har vi hatt en utvikling innen kapasitet og fleksibilitet til å håndtere komplekse løfteoppdrag som tidligere ble dekket av mobilkraner. 

De fleste av våre kranbiler benyttes til transport og distribusjon av gods for våre kunder i Østlandsområdet - primært Romerike og Oslo. Våre større kranbiler utfører mer kompliserte oppdrag innen bygg- og anleggsbransjen. Et stort marked er monteringsarbeider og industriflytting, som stiller store krav til planlegging sikkerhet og presisjon.

Vi utfører også kranbiloppdrag for anleggs- og gartnerbedrifter. Disse krever biler med stor nyttelast og grabb.

Av kranbil tilbyr vi
• Mindre kranbil med relativt liten kran og høy nyttelast
• Større kranbil med lav nyttelast og stor løftekapasitet
• Både standard og kundetilpasset løfteutstyr
• Rekkevidde på over 35 meter
• Kombinasjon krok- og kranbil

Har du behov for et oppdrag eller spørsmål, kontakt kjørekontoret: ring 64835600 eller send e-post til ekspedisjon@tsl.no