Oppkjøp av Lastebilsentralen

Oppkjøp av LBS. Alle bileiere blir med som andelseiere i TSL.

Transportsentralen Lillestrøm SA

  Prost Stabels vei 10
2019 Skedsmokorset
  Postboks 12
2021 Skedsmokorset
  64 83 56 00
  ekspedisjon@tsl.no

tsl