Skanska var den største kunden, og anlegg som Gardermobanen, nytt Sinsenkryss, Maridalskrysset, Storokrysset, P-hus Rikshospitalet og Coca Cola (for NCC) var store jobber disse årene.