Dette skulle vise seg å få en avgjørende betydning for TLs videre vekst. Man var nå inne i et helt nytt markedssegment som skulle vokse til å bli TLs største virksomhetsområde utover på 2000-tallet.