Fusjonsforhandlingene mellom Transport-Formidlingen SA (TF) og Transportsentralen Lillestrøm SA (TSL) har pågått siden 2019. Bakgrunnen for fusjonsforhandlingene var at transportsentralene ønsket å stå sterkere sammen for å møte utviklingen i transportbransjen.

–Utsiktene for å oppnå tilstrekkelig oppslutning blant andelseierne i vår organisasjon viste seg å bli vanskelig og fusjonsforhandlingene ble derfor avsluttet fra vår side sier Dag Ove Aksland, styreleder i Transportsentralen Lillestrøm SA.   

– Vi beklager at vi ikke kom videre i prosessen. Det er åpenbart at vi vil stå sterkere i den fremtidige konkurransen med en større transportsentral. Nå vil selskapene hver for seg jobbe med måter å møte den fremtidige konkurransen på, sier Gudbrand Kvaal, styreleder i Transport-Formidlingen SA.

 

 

For mer informasjon, ta kontakt med:

TF: Daglig Leder Per-Jørgen Melnes tlf 928 49 010 eller Gudbrand Kvaal tlf 909 27 649
TSL: Daglig Leder Sondre Mobråthen tlf 909 16 262 eller Dag Ove Aksland tlf 928 43 822