Har du lyst til å være med på møter som du ser nytten av? TSL innfører det vi kaller for "Temakvelder". Temakveld er et møte der vi tar for oss ett spesifikt tema per møte. Formålet er at vi ønsker å tilby noe til deg som du har behov for og ser nytten av i det daglige. Du bestemmer selv om du vil komme. Oppfatter du at du kan ha nytte av temakvelden anbefaler vi på det sterkeste at du kommer.