Kjøretid og pauser:
- Daglig kjøretid 9 timer, 10 timer 2 ganger i uken
- Ukentlig kjøretid maks 56 timer. F.eks. 4 fager á 9 timer og 2 dager á 10 timer
- Maks 90 timer kjøretid i løpet av 14 dager. F.eks. 56 timer en uke, og 34 tiimer uken etterpå.
- Pause 45 minutter ette 4.5 times effektiv kjøring. Kan deles i 15 minutter etterfulgt av en pause på 30 minutter.
- Ny 4.5 timers periode starter etter avviklet 45 minutters pause.
- Ikke annet arbeid i pauser/hviletid.
- Reisetid til og fra kjøretøy kan i enkelte tilfeller være "annet arbeid".

Døgnhvil
- 11 timer i lapet av 24 timer eventuelt 12 timer á 3 timer + 9 timer
- Eller 3 ganger 9 timer i løpet av en uke
- Med flerbemanning 9 timer i løpet av 30 timer
- Døgnhvil kan tas i kjøretøy med køy. Kjøretøyet må stå stille

Ukehvil
- 45 timer etter seks 24-timersperioder. Kan reduseres til 24 timer, kompensasjon må tas sammen med en 9 timer innen 3 uker.

Fergeregel
- Døgnhvil kan avbrytes 2 ganger inntil 1 time ved ombord- og/eller ilandkjøring.
- Må ha tilgang til seng eller køye

Fartsskriver
- Ha med sjåførkort og ekstra papir
- Ha med diagramskiver for siste 28 dager
- Påfør årsak til eventuelt brudd på utskrift eller diagramskive
- Last ned data hver måned eller innlevere diagramskiver regelmessig.