Har du lyst til å være med på møter som du ser nytten av? TSL innfører det vi kaller for "Temakvelder". Temakveld er et møte der vi tar for oss ett spesifikt tema per møte. Formålet er at vi ønsker å tilby noe til deg som du har behov for og ser nytten av i det daglige. Du bestemmer selv om du vil komme. Oppfatter du at du kan ha nytte av temakvelden anbefaler vi på det sterkeste at du kommer.

Første temakveld er følgende:

Førstehjelpskurs

Når: 3.7.2018 kl 17.00-19.30 
Hvor: kursrommet i nr 8
For hvem: bileiere, sjåfører, ansatte i TSL.
Pris: Gratis

TEMA: Redd Liv
Førstehjelp, hva gjør man hvis?

Temaer som vi vil berøre: 
Livreddende hjelp, også andre tilstander enn hjerte- og lungeredning.

Kunnskapskrav:
ingen

Mål for temakvelden:
Å kunne bidra positivt i en livsviktig situasjon

Påmelding:
Frist for påmelding til temakvelden er 19.06.2018 
Meld deg på til gry@tsl.no eller mobilnr 91735972