TSL tar ansvaret for miljøet i sin daglige drift gjennom å:

-    Overholde alle krav regulert av lov eller forskrift.  
-    Motivere bileiere til å: kjøpe biler med lavest mulig utslipp, biler med lengst mulig oljeskiftintervaller, kun bruke vaskehall med oljeutskiller og fokusere på sjåførenes kjørestil. 
-    Bidra til at medarbeidere og bileiere får nødvending informasjon, opplæring og motivasjon til å være aktivt delaktige i selskapets miljøarbeid. 
-    Kildesortere avfall.
-    Sørge for kontinuerlig forbedring gjennom energi og avfallsreduksjon, samt unngå utilsiktet utslipp til luft, vann og jord.

Daglig leder er ansvarlig for at bedriftens miljøpolitikk er forstått av alle ansatte, og at den gjennomføres i det praktiske arbeidet.