Man fikk kjøpt tomt i Brånåsdalen og planene ble lagt for flytting dit.