Etter pålegg fra samferdselsmyndighetene måtte enhver kommune, sørge for at det ble etablert et transportkontor i sin kommune.